Поддръжка на компютърни системи и офис техника

Доставка на компютри, сървъри и офис техника

Сервиз на компютърни системи, сървъри и офис техника

Регистрация на домейни

Хостинг на корпоративни електронни пощи

Хостинг на сайтове

Съхранение на архиви

Изграждане на компютърни мрежи

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Изграждане на системи за контрол на достъпа