“Квазар” може да достави компютърното оборудване, което е необходимо за вашия бизнес. Работим с всички вносители на компютърна и офис техника.

Разбира се, на първо място е консултацията с наш специалист, който да ви помогне да се ориентирате в безкрайното разнообразие от настолни и преносими компютри, монитори, принтери, скенери и всякаква друга техника. Целта на консултацията е да се избере оптималното съотношение производителност/цена, за да не се инвестират ненужно много средства, но от друга страна и техниката да върши работа, без потребителите да потропват нервно.

В немалко случаи за фирмите е разумно да съхраняват информацията си централизирано на сървър. Предимствата са, че информацията не е разпиляна по персоналните компютри на служителите, потребителите имат лесен достъп до информацията и на колегите си (ако мениджърът е преценил, че има такава необходимост), след изграждането на VPN (виртуална частна мрежа) информацията или част от нея може да бъде достъпена през криптиран канал от всяка точка по света. И не на последно място – сървърът има гъвкави възможности за управление на мрежовия трафик, чрез което в пъти се повишава сигурността на корпоративната мрежа.

Ето част от клиентите, при които сме изградили такива системи:

"ММ World" - София
"Евробилд България" - София
"Инвестиционно-консултантска компания" - София
"Смарт Брокерс" - София
"Инерком" - София
"Ритъм 4" - Стара Загора
Асоциация "Българска книга" - София
"МТК Груп" - София
"Ре Енерджи Инженеринг" - София
"Европа Транс" - Пазарджик
"Енергийна дистрибуторска компания" - София
Печатница "Беллопринт" - Пазарджик
Издателство "Кю Медия" - София (Amica, Bravacasa, L`Europeo)
Агенция за счетоводно обслужване "Топ Брейн" - София
Счетоводна къща "Марас-ВА" - София
Счетоводна къща "Кръстев 2003" - София
"Студио Макс" - София