Изграждане на компютърни мрежи

В днешно време всяка компания има необходимост от добре изградена и надеждна компютърна мрежа. Все по-често фирмите се ориентират към работа с файлов сървър, където се съхранява цялата информация и служителите не пазят служебни файлове на персоналния си компютър. За да се работи по този надежден начин е необходимо да има изградена бърза и сигурна компютърна мрежа.

„Квазар“ може да помогне на своите клиенти с консултации и последваща реализация на компютърната мрежа, от която се нуждае фирмата. Независимо дали става дума за голяма компания, разположена на няколко етажа в престижна бизнес сграда, или за малка фирма с пет-шест работни места, винаги може да разчитате на компетентните съвети на нашите опитни служители и на качествено изпълнение от техническия персонал.

Реализирани по-големи проекти:
Всички офиси и складове на „Рапидо Куриери“ – общо над 1200 точки;
Бизнес и жилищна сграда „ММ World“-София – 350 точки;
Мебелен магазин „Мобексперт“-София – 140 точки;
Хотел-профилакториум „ЕМУ“-Търговище – 120 точки;
Офис „Инерком“-София – 70 точки;
Офис, транспортен център и сервиз „МТК“-София – 70 точки
Печатница „Беллопринт“-Пазарджик – 60 точки;
59 Общообразователно училище-София – 60 точки;
Офис „Ре Енерджи Инженеринг“-София – 48 точки;
Офис сграда „Т и Т Инженеринг“ – 48 точки;
Офис сграда „Аквагруп“-София – 40 точки;
Офис „Викард“-София – 30 точки;
Офис сграда „Камбера и син“-София – 30 точки;
Офис „Инвестиционно-консултантска компания“-София – 30 точки;
Офис „Тех Прогрес“-София – 30 точки;
Офис сграда „Шалом“ – 30 точки;
Офис сграда „АТЯ Балкан“ – 30 точки;
Офис и сервиз „Ассорт 95“-Стара Загора – 25 точки;
Офис „Камея Дизайн“-София – 25 точки;
Офис „ПР Стил“ – 24 точки;
Офис „Стандарт и Снаск“-София – 24 точки;
Офис „Брен“-София – 22 точки;
Образователен център „Мястото“-София – 20 точки;
Книжарница „Хентон“-Гоце Делчев – 20 точки;
Офис „Кодинсайт“-София – 20 точки;
Асоциация „Българска книга“-София – 20 точки;

както и още над 300 по-малки офиса.