В днешно време всяка компания има необходимост от добре изградена и надеждна компютърна мрежа. Все по-често фирмите се ориентират към работа с файлов сървър, където се съхранява цялата информация и служителите не пазят служебни файлове на персоналния си компютър. За да се работи по този надежден начин е необходимо да има изградена бърза и сигурна компютърна мрежа.

“Квазар” може да помогне на своите клиенти с консултации и последваща реализация на компютърната мрежа, от която се нуждае фирмата. Независимо дали става дума за голяма компания, разположена на няколко етажа в престижна бизнес сграда, или за малка фирма с пет-шест работни места, винаги може да разчитате на компетентните съвети на нашите опитни служители и на качествено изпълнение от техническия персонал.

Реализирани по-големи проекти:
Всички офиси и складове на “Рапидо Куриери” – общо над 1200 точки;
Бизнес и жилищна сграда “ММ World”-София – 350 точки;
Мебелен магазин “Мобексперт”-София – 140 точки;
Хотел-профилакториум “ЕМУ”-Търговище – 120 точки;
Офис “Инерком”-София – 70 точки;
Офис, транспортен център и сервиз “МТК”-София – 70 точки
Печатница “Беллопринт”-Пазарджик – 60 точки;
59 Общообразователно училище-София – 60 точки;
Офис “Ре Енерджи Инженеринг”-София – 48 точки;
Офис сграда “Т и Т Инженеринг” – 48 точки;
Офис сграда “Аквагруп”-София – 40 точки;
Офис “Викард”-София – 30 точки;
Офис сграда “Камбера и син”-София – 30 точки;
Офис “Инвестиционно-консултантска компания”-София – 30 точки;
Офис “Тех Прогрес”-София – 30 точки;
Офис сграда “Шалом” – 30 точки;
Офис сграда “АТЯ Балкан” – 30 точки;
Офис и сервиз “Ассорт 95”-Стара Загора – 25 точки;
Офис “Камея Дизайн”-София – 25 точки;
Офис “ПР Стил” – 24 точки;
Офис “Стандарт и Снаск”-София – 24 точки;
Офис “Брен”-София – 22 точки;
Образователен център “Мястото”-София – 20 точки;
Книжарница “Хентон”-Гоце Делчев – 20 точки;
Офис “Кодинсайт”-София – 20 точки;
Асоциация “Българска книга”-София – 20 точки;

както и още над 300 по-малки офиса.