Изграждане на системи за контрол на достъпа

За да можем да предлагаме наистина завършени решения на нашите клиенти, през 2016 година създадохме отдел за изграждане на системи за контрол на достъпа.

Основната функция на такава система е ясна – да спре неоторизирания достъп до сградата, офиса или паркинга на фирмата. Но възможностите са много по-големи:

  • тъй като картите (или чиповете) за достъп са персонални, има възможност на някои служители да бъде забраняван достъпа до определени помещения или цели етажи от офиса/сградата;
  • със специален модул “Работно време” има възможност персонално да бъде отчитано всяко влизане и излизане, за да се следят закъснения и ранни напускания на работното място. Модулът “Работно време” има възможност да генерира стандартни счетоводни справки, чрез които да бъдат поощрявани или наказвани служителите;
  • при интеграция със системата за видеонаблюдение може да се следи дали картата, която се чекира, принадлежи на човека, който влиза или излиза;
  • при интеграция със системата за видеонаблюдение може да се следят номера на автомобили – изключително удобна опция за платени паркинги, особено в големите търговски обекти;
  • при интеграция със СОТ системата може да се направи така, че при задействане на СОТ-а всички врати автоматично да се блокират без възможност да влизане или излизане от никого;
  • при интеграция с пожароизвестителната система може да се направи така, че в случай на пожар или природно бедствие всички врати за се отворят автоматично, без да има нужда от ползване на карти за достъп;

Независимо от сравнително краткия ни опит вече имаме изградени повече от 40 системи. Някои от тях са елементарни – колкото да не се ползва ключ. А по-големите компании (“Рапидо”, “ММ Груп”, “Евробилд България”, “Тим Технолоджи” и други) се възползваха от предимствата на модерните интегрирани решения.